ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Боряна МанговаПриносът на Мишо Тодоров в развитието на българската оперета за деца и юноши

Продължаваме увлекателния разказ, съчетан с анализ на д-р Боряна Мангова. Необходимо е да познаваме личностите, които малко след поемането на страната ни по европейски път в края на 19 век, правеха всичко възможно тя да не изостава и в културно отношение.

Използвам да благодаря от името на авторката и нашето електронно издание на Държавен архив – Сливен и специално на г-жа Ваня Койчева за оказаното съдействие.

Боряна Мангова- автор на публикациите за композитора Михаил Тодоров

Уникални посетители: 478