ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Денислав ТомовПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МЕТОДИКА ПО КОМПОЗИЦИЯ НА ПРОФ. Д. ИЗК. ПЕНЧО СТОЯНОВ

Предлагаме на читателите на “Музикален логос” публикацията на младия композитор и докторант по композиция Денислав Томов, чиято докторантура се отнася до различните преподавателски методики по композиция.
В случая, обект е методиката на голямата личност в българската композиторска школа и знаменит теоретик в нашата музика- проф. Пенчо Стоянов.
Чети публикацията

Уникални посетители: 630