ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
Ростислав ЙовчевПесните за глас и пиано от Димитър Ненов- един непознат духовен свят

Песните за глас и пиано от Димитър Ненов са твърде малко популярни, но нареждащи се достойно до репертоарните за нашата сцена негови клавирни съчинения. Заемащи един период от около 20 години на творчески търсения и идеи, те определено са най-ценното написано за вокална камерна музика в нашата литература от 1922 до 1937. Така можем да рамкираме времето от създаване на първите песни, написани по френски текстове и последната – баладата „Дървар“, която е висша форма на синтез на вокалното и клавирно начало в този жанр.
На 11 юни, неделя, от 19ч. в залата на Националната Музикална Академия ще се опитаме да пресъздадем този малко познат свят от творчеството на Ненов, съчетан с най-висшите образци на българската поетична мисъл- П. Яворово, Димчо Дебелянов, Дора Габе, Елисавета Багряна и др., както и френската поетична мисъл на Шарл Бодлер.
Концертът е включен в програмата на фестивала “Софийски музикални седмици”

11 june

програма

текстове на песните

Уникални посетители: 608