ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Годишнини
Боянка АрнаудоваНа Илка Попова

През настоящата 2016г., голямата български певица и педагожка Илка Попова изпълни важен житейски юбилей. Безспорен авторитет за всички в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”, било то певци, или инструменталисти, проф. Попова продължава неуморно своята дейност в селектирането и обучението на най-талантливите български таланти в областта на вокалното изкуства.
На нейната многопосочна дейност е посветен следващия материал, дело на големия познавач на българската музикална култура- проф. Боянка Арнаудова.

Уникални посетители: 557