ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав Йовчевмесец Май- Йоханес Брамс

На 7 май 1833г. в Хамбург се ражда Йоханес Брамс. Могъща фигура, която слага обединяващата точка на осмисляне на немския романтизъм, такъв какъвто го познаваме през 19 век. Стъпвайки на здравите основи, които преди него са създали Шуберт, Менделсон и особено Роберт Шуман, Брамс излива монумента на романтичния симфонизъм, който не се състои само в композираните творби за симфоничен оркестър, но се разгръща и в камерните му произведения.
Дългата, почти безкрайна линия, гъвкаво “провираща” се сред различните елементи на сложната фактура, която пък наследява принципите на Бах и бароковите предшественици, украсена с извивките на вълнуващо богатата мелодия на романтизма. Сигурно бихме намерили още далеч по-добри характеристики на този, който освен че “изпрати” романтизма, показа, че зрелият му стадий може да се гради истински и убедително стъпвайки върху добре проверени от дистанцията на времето традиции.
В петте седмици на първия истинския пролетен месец ще се постараем да Ви представим български интерпретации на Брамсови съчинения, които мисля не отстъпват на редица световни образци.
Първият от тях е на първата част на втория клавирен концерт, от майсторските ръце на Антон Диков. Пианист с мащабно, “оркестрово” мислене като това на композитора, чийто стил пресъздава, Диков е единствения български пианист, изпълнил на сцена двата клавирни концерта на Брамс в една вечер в края на март 1976г.
Щастлив съм, че съм бил в зала “България” на този паметен ден, време, когато стените на този храм на голямото изкуство познаваха истински стойностни изпълнения не само на световни величини, но и на водещите български изпълнители, като Антон Диков.
Приятно слушане!

И още една творба, от късния творчески период на гениалния творец – Трио оп.114, в което прозира така характерната за композитора носталгия, съчетана с благородство и романтична приповдигнатост. Изпълнение на Трио Ростислав Йовчев- пиано, Росен Идеалов- кларинет и Светослав Славчев- фагот. Транскрипцията за фагот е направена от именития наш инструменталист. Време да си спомним за неговия огромен талант, спрял изпълнения с музика негов земен път преди 2 години!

И през юни продължаваче рубриката “Видео” с творчеството на Брамс. Зрелостта на неговите творби обхваща целия му активен творчески път. Разбира се в края му, чувстваме осмислянето на всичко, което е “интонирал” в продължение на шест десетилетия и обхванал със своята гигантска мисъл.

Йоханес Брамс- Соната за пиано и цигулка №1, изп. Ангел Станков-цигулка и Ростислав Йовчев- пиано

Един запис от преди много години- Двама забележителни български музиканти представят по също така забележителен начин гениалната музика на Брамс. Георги Бадев (виола) и Божидар Ноев (пиано) изпълняват соната оп.120 №2 и Скерцо на концерт в зала “България”

Една малко по-различна и енергична трактовка на прочутото Скерцо за пиано и цигулка от Брамс- Ангел Станков и Ростислав Йовчев, от техния концерт в камерна зала “България”, 5 декември 2017г.

Уникални посетители: 572