ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевКЛАВИРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЙОРДАН ГОШЕВ- МОСТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНО И ГЛОБАЛНО

Публикуваме статията КЛАВИРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЙОРДАН ГОШЕВ- МОСТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНО И ГЛОБАЛНО, която излезе в края на 2013г. на руски език в турското музикално-научно електронно списание “Идил”.
Материалът прави обзор на клавирните съчинения на една ярка творческа личност- българския композитор Йордан Гошев в контекста на съвременната композиторска мисъл. Текстът се публикува за първи път на български език.

Чети публикацията

Уникални посетители: 655