ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Книги от изд. „Даскалов“
Рудолф ЩайнерКак се постигат познания за висшите светове
(Събр. съч. 10)
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Димитър Димчев
Издателство „Даскалов“:
Година на издаване: 2006

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Условия
2. Вътрешно спокойствие
3. Степени на посвещението
4. Подготовка
5. Просветление
6. Контрол над мислите и чувствата
7. Посвещението
8. Практически указания
9. Условията за окултно обучение
10. Върху някои от действията на посвещението
11. Промени в сънищата на окултния ученик
12. Непрекъснатост на съзнанието
13. Разкъсването на личността
14. Пазачът на Прага
15. Живот и смърт
16. Послеслов

Можете да намерите останалите глави от книгата в Галерия Просветление (YouTube)

Уникални посетители: 851