ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Отзиви
Албена КехлибареваИЗЛОЖБА – КОНЦЕРТ – 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТАНИСЛАВ МОНЮШКО

Публикуваме отзива на известната наша пианистка, певица и педагог проф. д-р Албена Кехлибарева по повод закриване на юбилейната година на полския композитор Станислав Монюшко. Освен доброжелателния професионален анализ, тя разсъждава над по-глобални теми като ролята на клавирната партия във взаимодействието с певеца във вокалната камерна музика и необходимостта да се придаде достойното ѝ място.

Уникални посетители: 453