ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав ЙовчевИз творчеството на Велислав Заимов

През месец май, бихме искали да Ви представим избрани страници от творчеството на един от най-изявените и плодовити наши композитори- Велислав Заимов. Композиторът твори в най-различни жанрове, любими са му симфоничният, както и камерната музика- пиеси с комбинация на най-различни инструменти. Доказан майстор в оркестрацията, Велислав Заимов успява убедително да пише различни инструментални форми, в които често вплита и човешкия глас.
Избрали сме пет творби в рамките на петте седмици на май, да запознаем нашите читатели с съчиненията на наш съвременен композитор, който впечатлява с многоплановата си музикална мисъл, непрестанните си търсения по отношение на тембровите съчетания и специфичния интонационен език, присъщ на стила му.
Велислав Заимов е професор в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”, където преподава композиция и четене на партитури.

Велислав
проф. д-р Велислав Заимов

Уникални посетители: 798