ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
Маргарит ЖековНебесно битие
Притча

Ръмжи сред звездното стадо
овцата изгубена във вселената –
една вакла Земя.

1993

Витлеемска гостилница – XX век
…и положи Го в ясли, защото
нямаше място за тях в гостилницата.
Лука 2:7

Защо ли сме се приютили
в суетната гостилница?
И в тези стаи за какво да си говорим,
щом Истината се роди в обора?

Витлеемската звезда намери в мрака
овчарите и мъдреците, които я очакват.

А ние не повярвахме
във вечността невръстна.
И нямаме покой. Непоносимо ни изгаря
онази радост на овчарите,
която тук сред нас отсъства.

16.10.1992

Към героя на нашето време
Посветено на онези, които не измениха
на съвестта си и бяха тайно убити
от социалистическата Държавна сигурност.

 

Не ще ти подарят пощадата –
преди смъртта да облечеш
бяла риза.
Не ще ти позволят на площада
да бъдеш обесен.
Баладично слънце няма да пече.

Ще те осмива само светлината гневна
на едно подземие. Последна дума
не ще получиш.
И от смърт древна
не ще умреш.
Палачите днес са умни.

И вместо да удостояват с рани,
те имат инжекция
срещу твоята храброст.
От теб, ако си честен, ще остане
вързопче с дрехи, изпратено
до децата ти, незнайни човеко.

1988

Сърцевина в живота

Сърцевина в живота
сърце вина
да, сър цеви на вина
в живота
накрая остава
едното или другото:
сърце вина
може би все някога.

1993

Уникални посетители: 619