ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Савка Шопова-МарковаИдеи за прередактиране и улеснение на клавирните извлечения от партитура

Представяме кратката, но изключително интересна статия на проф. д-р Савка Шопова-Маркова от семинара по клавирен съпровод през 2013г., който е плод на нейната дългогодишна дейност като камерен изпълнител и преподавател по клавирен съпровод.
Имат ли нужда пианистите от “три ръце”, за да изсвирят невъзможното на пръв поглед клавирно извлечение на инструментален концерт, на което често пъти е автор самият композитор на произведението. Очевидно не. Проф. Савка Шопова-Маркова предлага интересни идеи за прередактиране на фактурата, което изисква от пианиста-акомпанятор сериозни познание в много области от музиката.Текстът на статията е участвал в семинара по клавирен съпровод на Сдружението на акомпаняторите към Съюза на българските музикални и танцови дейци през 2013г.

Чети публикацията

Уникални посетители: 612