ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
ГодишниниГодишнина на Петко Стайнов

Уважаеми читатели, през 2016 г. се навършват 120 години от рождението и на академик Петко Стайнов – композитор, който е един от градителите на съвременната музикална култура в България.
Предлагаме Ви есето на неговия син – Стефан Стайнов, който неуморно продължава дейността на своя баща.
Роден на 25 януари 1935 г. Завършва архитектура в София и специализира градоустройство във Франция. Работи дълги години в сферата на устройственото планиране на населените места в страната и в чужбина. Един от учредителите и председател на управителния съвет на фондация „Петко Груев Стайнов”, поставила си за цел да направи трайно достояние на настоящото и бъдещите поколения прекрасното творчество на композитора, неговата всеотдайна музикално-обществена дейност, впечатляващия му жизнен път.

Уникални посетители: 455