ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
Николай МиразчийскиБрамс – Три сонати за пиано и цигулка

Под този надслов, двама изявени наши музиканти- цигуларят Ангел Станков и пианистът Ростислав Йовчев ще изнесат концерт на 5 декември тази година, от 19ч. в камерна зала “България”.
Събитието е организирано от Софийски филхармония и списание Арт панорама. Едно ползотворно сътрудничество, което напоследък “приютява” все повече концерти.
Трите сонати на един от последните европейски романтици са написани в края на житейския му и творчески път. Тогава Брамс обръща поглед определено към камерната музика, област, която кореспондира с най-интимния негов свят, пречупващ от една страна преживяното, от друга страна синтезиращ моментните чувства и емоции, които богатите изразни средства на късния романтизъм предлагат.
Въпреки че са създадени през кратка времева дистанция, трите сонати са различни по изразност. Първата е най-вглъбена, като че ли спокойно и мъдро се обръща към смисъла на човешкия живот и красотата на изкуството. Няма крайни състояния и динамически контрасти.
Втората е естествено продължение на първата, но драматизмът се засилва, контрастът става действено средство за развитие и обобщение, като все повече се прокрадват и елементи от интонационното богатство на епохата в която живее композитора.
Третата соната е най-популярна. В нея Брамсовия мащаб се “излива” с пълна сила. Огромни динамически върхове и спадове, вътрешно сложно, полифонично противопоставяне, а Финалът дава бляскава “рамка” не само на конкретната соната, но и на цялата “триада” невероятни по своето изящество произведения.
Тези три сонати съвсем достойно хармонират с късните клавирни цикли на Брамс и написаните малко по-късно две кларинетни сонати. Един свят на мелодична красота, творческа мъдрост носталгия по ромнтичната изразност.

AngelStankov.cdr

Уникални посетители: 878