ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Деница ЧардаковаБългарското хорово изкуство от края на ХIХ и началото на ХХ век

Публикуваме материала на младата Деница Чардакова, редовен докторант и хоноруван асистент в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”.
Текстът засяга първите стъпки на тази част от професионалното музикално творчество у нас, с която с право се гордеем повече от век. Време на градивен “строеж” на нещо, колкото познато о т предишната епоха, толкова и непознато, свързано с все по-налагащите се тенденции на европейска професионална музика в България.

Чети публикацията

Уникални посетители: 641