ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Галина Койчева-МирчеваАнглийски шедьоври

През миналия месец октомври в град София се състоя значимо и стойностно културно събитие – концерт под надслов “Английски шедьоври” с интересна програма, представена от Яна Бурова – цигулка и Богдан Станев – пиано. Представяме на вашето внимание рецензия на доц. д-р Галина Койчева-Мирчева, която ни доближава до неповторимата атмосфера на поредното вълнуващо събитие от утвърдения концертен цикъл „Музикални вторници“.

Уникални посетители: 26