ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав ЙовчевАндре Наварра

Месец април посвещаваме на един от най-известните изпълнители в историята на световното изпълнителско изкуство- френския виолончелист от италиански произход Андре Наварра.
Направил бляскава кариера в продължение на почти шест десетилетия, преживял тежко (откъсвайки се от своя любим инструмент) Втората световна война, Андре Наварра се явява емблема в интерпретацията на знакови за виолончелото творби- Елгар -концерт, Дворжак- концерт, Лало.
От 1949г., той е професор в Парижката Консерватория, както и в музикални институции в Германия, Англия и Италия. Негови ученици са едни от най-известните виолончелисти в света.
Записите му на сюитите на Бах, творби на Сен-Санс и Лало го правят “законодател” в интерпретацията на тези автори и до днес, мнозина се стремят да следват неговите принципи.
Предлагаме ви няколко записа, от които първият е на един от най-съкровените, най-лиричните и същевременно болезнено чувствителни концерти за виолончело и оркестър- този на Роберт Шуман.

Уникални посетители: 595