ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерЦентрална Европа между Изтока и Запада
(Събр. съч. 174а), № 41
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Христо Маринов
Издателско ателие АБ:
Година на издаване: 2018

Уникални посетители: 66