ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерРитми в космоса и в човешкото същество
(Събр. съч. 350), № 36
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Евгени Мангуров
Издателско ателие АБ:
Година на издаване: 2017

СЪДЪРЖАНИЕ:

За действието на етерното и астралното в човека и на Земята

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 30 май 1923 г.
За завръщането на човека – гимнастика, танц и спорт

От какво възниква преселението на народите на Земята. Защо човек не помни предишните си инкарнации? Човек помни само това, което не е решил, бодърствайки през деня. В съня се преживява значително повече. Състоянието след смъртта. При обикновения танц човек следва не физическото си тяло, а своето етерно тяло; физкултурата се състои в това, че човек в по-голяма степен се приспособява към Земята, отколкото иначе се приспособява. В спорта той изцяло следва само земните, физически движения. На тези движения трябва да бъдат противоположни другите, евритмичните движения. За първата глава на книгата «Същност на социалния въпрос». Може да се мисли само с помощта на етерното тяло. За днешната маниакална страст към спорта.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 2 юни 1923 г.
Действие на етерното и астралното в човека и на Земята

Катаракта на окото. Живата очна леща и очилата. Ние виждаме, защото нашето астрално тяло се намира в нашето етерно тяло. Катарактата възниква, защото солите, отложили се в окото, в очната леща, не пускат етерното тяло в окото. За действащите вулкани. Земетресенията и изригването на вулкани възникват от констелациите на небесните тела. Теорията на Фалб. Изхвърлянето на рудничен газ. Растения, които абсорбират в себе си астралното; отровни растения. Лечение на катаракта със сок от беладона (Atropa belladonna). Човешкият черен дроб като вътрешен надзирател.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 6 юни 1923 г.
Кръвообращение и работа на сърцето

Духовни възприятия посредством очната леща. Неверни представи за работата на сърцето. За най-елементарните водни животни – хидра. Сърцето работи благодарение на нашето астрално тяло. Сърцето като вътрешен сетивен орган. Хора с левостранно и дясностранно сърце. Да се вижда навън може, ако в окото всичко е прозрачно, да се вижда, какво е вътре може, ако нещо по произволен начин става непрозрачно. Правилни и неправилни движения. Всичко механично, всички машини трябва да бъдат ориентирани към човека.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 9 юни 1923 г.
Действие на светлината и цвета в земните вещества и мировите тела

Цветът на произволно тяло изцяло е обусловен от това, в какъв вид и качество се представя това тяло в света. Седемте цвята на дъгата. Цветовете на призматичния спектър. Газообразният пламък. Спектрален анализ. От какво се появяват цветовете? Натриев пламък. Излъчващи субстанции. Желязото в кръвта. Марс и Сатурн като противоположности.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 юни 1923 г.
За действието на Ангела-хранител

Примери за действието на духовните същества, които водят човека от един земен живот към друг и го пазят. Стефенсон и предубедеността на учените от онова време. За контактите на Шлейх с пациента, имал предчувствие за своята смърт. За сър Оливър Лодж, изгубил сина си по време на световната война и встъпил в контакт с медиум, който правил съобщения за неговия син.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 16 юни 1923 г.
За дълбинните причини на световната катастрофа

Как душевните сили на един човек могат извънредно силно да повлияят на душата на друг, ако той е много слаб. Пример за това, че всички ние, в нашето етерно тяло сме много по-разумни, отколкото в нашето астрално тяло и в нашия Аз. Юлиус Роберт Майер и наблюденията му, направени в качеството му на корабен лекар. Понеже човечеството до 1914 година не пожела да се учи на духовност, мировата съдба му наложи телесно наказание.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 25 юни 1923 г.
Въздействие на звездните констелации върху Земята и човека

Изключителните капризи на времето от последната година. За находките на мамути в Сибир. Застудяванията, изригването на вулкани и земетресенията са обусловени от необичайните констелации на небесни тела. Профузно (гърлено) кръвотечение. Влияние на луната върху човека. Какво, всъщност, означава откриването на Америка? Христофор Колумб и Коперник; кръглата форма на Земята и движението на Земята около Слънцето. Преживяванията на Роберт Хамерлинк със сомнамбула Филомен Гаваци в Триест. Въздействието на звездните констелации върху Земята, човека и животното.

Как се стига до виждане на духовния свят?

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 28 юни 1923 г.
Изработката на самостоятелното мислене и мисленето в обратен ред

За така наречените психично болни. При психично заболяване, болезненото състояние на тялото се проявява в това, че то не може да използва духа, който винаги е здрав. Защо хората не са в състояние да мислят. Своеобразието на латинския език. Да се мисли може само посредством етерното тяло. Ако не си в състояние самостоятелно да мислиш, не трябва да влизаш в духовния свят. «Философия на свободата» като възпитателно средство. Понятията трябва да станат подвижни. Благодарение на съвсем осъзнатото и съвсем точно мислене в обратен ред човек се освобождава от физическото тяло. Обзор на събитията от деня в обратен ред.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 30 юни 1923 г.
Изкуствено създаване на промеждутъци от време. Измененията, които стават със съжденията от физическия свят в духовния свят

Изкуствените промеждутъци от време, създадени за обмисляне на определени фрази, като път за влизане в духовния свят. За Ницше, който в младостта си постоянно се е мъчил с такива фрази. Желанието за постоянни развлечения означава бягство от духа. Духовният свят притежава свойства, противоположни на физическия свят. Измененията, които стават в духовния свят със съжденията от физическия свят. Духовното преобразяване.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 юли 1923 г.
Развитие на вътрешна честност

Човек в днешно време в действителност съвсем не може да мисли; съвременното образование не го предразполага към формиране на мислене. Обсъждане на пример по темата от вестник «Базелски известия» (за така наречените «полети насън»). За спиритизма като за най-материалистичното от всичко, което съществува. За страшните сънища. Обучение на мислене при говор. Говорът и правилното дишане. Развитие на вътрешна честност в мисленето.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 18 юли 1923 г.
Привикване към външния свят – въпроси на храненето. Действие на картофите, червеното цвекло, ряпата

Защо гущерът губи окраската си, ако го хванат. Страхът удържа нашия организъм. Душевно изцеление на рахитичните деца. Трябва да притежаваш мъжество и да преодоляваш страха, ако искаш да притежаваш високо познание. Трябва да осъзнаваш цялата природа, ако искаш да достигнеш духовни познания. Всички твърди вещества постоянно издават звуци, които могат да се чуят при пробуждане. Съобщения от починалите. Човек звучи, когато оставя земното битие. Вредното въздействие на храненето с картофи. При растенията коренът е богат на соли, а цветът – на масла; солите възбуждат нашия главен мозък, маслата въздействат на долната част на тялото. Ако човек яде червено цвекло, той получава силен стремеж към мислене. Ако някой има недостатъчна интензивност на дейността на главата, за него, като хранителна добавка е полезна ряпата. Ние изграждаме себе си от това, което се намира извън Земята, което обкръжава Земята в светлината.

Ритми в космоса и в човешкото същество

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 20 юли 1923 г.
Човешко и космическо дишане. Светлинното дишане на Земята. Оплождане при растенията и човека; оплождане на водата посредством мълниите

За каталептичното състояние. Хипнотични и постхипнотични експерименти на Хансон. Главата мисли бавно, коремът — бързо. Привеждане на противоположни състояния в равновесие. Човек живее толкова дни, колкото вдишвания прави за денонощие. Светлинното дишане на Земята. Вцепеняване на волята в случай на преобладаване на главово дишане (Kopfatmung); неспособност за съсредоточаване на мислите в случай на преобладаване на коремно дишане. Женският организъм поема целия свят в процеса на дишането си, благодарение на оплождането. Цветът на растението се опложда благодарение на идващата от космоса светлина. Оплождане на водата от космоса посредством светлина и топлина, което става видимо в мълниите. Каталептичното състояние е подобно на състоянието на корена; постоянно дрънкащият човек е подобен на цвета. 25920 години живее Земята в сегашното си състояние; сега малко сме преминали средната точка.

ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25 юли 1923 г.
Възникване на съвестта в хода на еволюцията на човечеството. Нероденост и безсмъртие. Учението на Аристотел и учението на католическата църква

Човек със своя Аз и астрално тяло се спуска долу от духовния свят. Древноиндийската култура преди 8000 години; човек се е чувствал син Божий. В древноперсийската епоха за първи път почнали да ценят Земята. За древните египтяни най-важен бил животът след смъртта; те много се страхували от умирането. Древните гърци за първи път започнали да обичат Земята. Древните възгледи на Аристотел станали по-късно християнски църковни догми. Предишните хора сваляли долу своите нравствени импулси от духовния свят. Възникване на съвестта. Църквата като управителка на съвестта. Трагичната съдба и живот на Августин Сметана. Догмата за вечните мъки в ада. Съвестта като наследство от предземния живот.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 28 юли 1923 г.
Знание от белите дробове и знание от бъбреците

В нашето тяло винаги ни е необходимо определено кръвно налягане. Много ниско и много високо налягане. При много високо налягане бъбреците се повреждат. При нормално кръвно налягане астралното тяло се разширява. При ниско кръвно налягане човек постоянно се усеща замаян, вследствие от което става слаб и органите му не могат по правилен начин да се формират; от много високото налягане ние твърде бързо стареем и рано ни се нарушава функцията на бъбреците. За храненето с картофи хората, по същество, съвсем нищо не знаят. Въздухът е това, което привежда в движение главата. Преди 6000-8000 години хората са упражнявали своето дишане, за да стигнат до знанието. Преход от знание посредством белите дробове към знание посредством бъбреците. Световната война като бъбречно заболяване на човечеството. Нито едно външно средство няма да направи света по-добър; това може да се направи, само започвайки поне малко да знаем.

ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 10 септември 1923 г.
Мъдростта на друидите – Култът на Митра – Католическият култ – култът на Християнската общност

Кръговете на друидите и долмените или мегалитите. При друидите целият живот се е определял в съответствие със Слънцето. Писане с помощта на руни. Култът на Митра. От взаимното проникване на различните култове се е появил католическият култ. Олтар и дарохранителница. За чисто символичния масонски култ. За култа на Християнската общност.

ШЕСТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 22 септември 1923 г.
Значение на белтъчините, мазнините, въглехидратите и солите за храненето. Как действа употребата на картофи за храна. Противниците на антропософията

Който не е в състояние да поддържа въздействието на солите в своя главен мозък, става слабоумен, глупав. Въглехидратите имат особена роля в това, че бидейки хора, ние притежаваме човешки облик. Мазнините служат за това, в нас да има необходимия материал. Белтъкът е необходим, за да живее човек. Действие на употребата на картофи за храна. Опасност от прекомерната употреба на картофи. Белтъкът е свързан с раждането и смъртта на физическия човек; за етерното тяло арена са главно мазнините; за астралното тяло — въглехидратите, докато за Аза такова поле на действие са солите. Цветовете и плодовете се преработват в червата, корените — в главата. Употребата за храна на картофи и зърнени храни. Хидроцефалия. Научни и теологични противници на антропософията.

Чети книгата

Уникални посетители: 220