ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерПодготвителни етапи на мистерията на голгота
(Събр. съч. 152), № 35
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Мария Пашова
Издателско ателие АБ:
Година на издаване: 2017

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОКУЛТНО РАЗВИТИЕ – ПОСВЕЩЕНИЕ
Лондон, 1 май 1913 г.

Връзката между живи и мъртви. Влиянието на луциферическите и ариманическите импулси. Образуването на един бъдещ физически орган за спомнянето за предишни въплъщения. Окултното развитие на днешния човек: 1. Изграждане на вътрешна мисловна сила чрез медитация; 2. Проникване на медитацията със силата на чувството; 3. Проникване на медитацията с импулсите на волята.

2. ХРИСТОС ПО ВРЕМЕТО НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА И ХРИСТОС ПРЕЗ ДВАЙСЕТИ ВЕК
Лондон, 2 май 1913 г.

Същността на Йехова. Михаил, „лицето на Йехова“. Михаил и други архангели като вдъхновители на следващи една след друга епохи. Връзката на Христос със съдбата на човечеството и обединяването му със земната еволюция. Новото Михаилово откровение.

3. МИХАИЛОВИЯТ ИМПУЛС И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА
Първа лекция, Щутгарт, 18 май 1913 г.

Изтеклата епоха на Гавраил. Епохата на Михаил от последната третина на 19 век. Издигането на Михаил в йерархията на архаите. Внасянето на духовния свят в сетивния. Михаиловият импулс и антропософският светоглед.

4. МИХАИЛОВИЯТ ИМПУЛС И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА
Втора лекция, Щутгарт, 20 май 1913 г.

Събуждане на разбиране за духовното в новата епоха на Михаил. Слизането на Христос на Земята, за да премине през смъртта. Издигането на Михаил от пратеник на Яхве до пратеник на Христос, от дух на народите до дух на времето.

5. ПЪТЯТ НА ХРИСТОС ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Копенхаген, 14 октомври 1913 г.

Следатлантската епоха. Действието на етерното тяло в древноиндийската, на усещащото тяло в древноперсийската, на сетивната душа в египетско-халдейската, на разсъдъчната душа или душата на характера в гръко-римската и на съзнателната душа в настоящата епоха. Търсенето на Христос. Бъдещото виждане на Христос в неговата етерна същност. Христос като съветник и приятел на хората.

6. ТРИТЕ ДУХОВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ЕТАПА НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА
Щутгарт, 5 март 1914 г.

Трикратната връзка на Христос с човечеството преди Мистерията на Голгота чрез трикратното проникване на духовното същество, което по-късно се ражда като натановото момче Исус: за регулиране на сетивния опит през лемурийската епоха; за регулиране на жизнените сили в началото на атлантската епоха; за регулиране на душевните сили в края на атлантската епоха. Въздействието на Христовия импулс във физическия свят и развитието на човечеството.

7. ХРИСТОВИЯТ ИМПУЛС ПРЕЗ ЕПОХИТЕ И НЕГОВОТО ВЛАДЕЕНЕ В ЧОВЕКА
Пфорцхайм, 7 март 1914 г.

Духовната предистория на Мистерията на Голгота. Три подготвителни етапа. Лемурийска епоха. Начало на атлантската епоха. Край на атлантската епоха. Мистерията на Голгота. Бъдещото вливане на Христовия импулс в човешката сила на спомена. Отбиване на опасността от изпадане в безпорядък на спомена чрез Христовия импулс.

8. ХРИСТОВИЯТ ИМПУЛС И НЕГОВАТА ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА СЪЗНАНИЕТО
Мюнхен, 30 март 1914 г.

Трите подготвителни етапа на Събитието на Голгота. Трикратното одухотворяване на ангелското същество, което по-късно се въплътява като натановия Исус, с Христовия импулс. Въздействието на Христос в човешката история. Константин и Максенций. Орлеанската дева. „Погледът назад“ на Ахасфер през 16 и 17 век. Антропософското движение и водещите сили на нашето време.

9. НАПРЕДЪКЪТ В ПОЗНАНИЕТО ЗА ХРИСТОС. ПЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ
Париж, 27 март 1914 г.

Трите подготвителни етапа на Мистерията на Голгота. Въплъщението на Христос в Исус от Назарет. Трите епохи в развитието на Исус от Назарет, свързани с три големи преживявания на болка. Разговорът на Исус с неговата мащеха или майка-хранителка: издишването на аза на Заратустра. Необходимостта от съзнателно познание за Христос в настоящето и бъдещето.

10. ЧЕТИРИТЕ ЖЕРТВИ НА ХРИСТОС. ТРИТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ЕТАПА НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА
Базел, 1 юни 1914 г.

Необходимостта от добиване на ново познание за Христос и школуването на безкористността. Духовната наука като училище по безкористност за интелектуалния и нравствения живот на човечеството. Истинското разбиране на Мистерията на Голгота.

Чети книгата

Уникални посетители: 453