ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Антропософски новини
Рудолф ЩайнерКармата на професията на човека във връзка с живота на Гьоте
(Събр. съч. 172), № 44
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Христо Маринов
Издателско ателие АБ


Уникални посетители: 13