ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерСмъртта като преобразуване на живота
(Събр. съч. 182), № 7
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Нели Спиридонова-Хорински
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978-954-737-880-3

Анотация:

„Нашата епоха сравнително отдавна е отхвърлила старите инстинктивни представи, отнасящи се до света на мъртвите, и човечеството трябва да си създаде нови представи. То трябва да излезе от абстракциите за висшите светове и не само в общи линии да говори за духовност, а наистина да разбере какво действа като духовност. То трябва да е наясно, че мъртвите не са умрели, а продължават да живеят в историческия процес на развитието на човечеството, че силите, които духовно се простират около нас, от една страна, са силите на висшите йерархии, но също и силите на мъртвите…“
„Хората могат да се съпротивляват да признаят, че в техните тела ангелите подготвят идеалите на бъдещето, но това е точно така. И наистина при формирането на образите от страна на ангелите действа точно определен принцип. Действа принципът, че занапред нито един човек на Земята няма да може спокойно да се наслаждава на щастието, ако други хора край него са нещастни. В сила влиза импулсът на абсолютното братство, на абсолютното единство на човешкия род, на правилно разбраното братство, що се отнася до социалните отношения в условията на физическия живот…
Що се отнася до душевния живот на хората, чрез образите, които влагат в астралното тяло, ангелите преследват целта в бъдеще всеки човек да вижда във всеки друг човек скритото божествено начало.“

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

Трите царства на мъртвите. Животът между смъртта и новото раждане
Мистерията на Голгота. Значението на естествените науки в нашето съвремие. Теологията като пречка за разбирането на Христос. Въздействието на мъртвите и на Христос върху човешката съдба. Появата на Христос в етерния свят.
Берн, 29 ноември, 1917 г.

Смъртта като преобразуване на живота
Отношенията към мъртвите. Въздействие на мъртвите в кръвта и в нервната система. Принцип на обръщането в общуването с мъртвите. Заспиване и събуждане. Свързване на чувствения живот с представите. Отношение на живите към по-младите и по-възрастните починали. Съчувстваща и егоистична болка. Помен за починалите млади хора и починалите възрастни хора. Историческият, социалният и етичният живот са зависими от общуването между живите и мъртвите.
Нюрнберг, 10 февруари, 1918 г.

Човек и свят
Въздействие на духовната наука върху представите, чувствата и волята. Естественонаучните представи в социалния живот действат разрушително. Човекът като микрокосмос в макрокосмоса. Лабораторията би трябвало да се превърне в олтар. Несръчност поради едностранчивост. Интелектът причинява загуба на инстинктите. Инстинктите трябва да се одухотворят. Възприемане на духа чрез „създаване на едно различно темпо“. Училището би трябвало да дава импулси през целия живот. „Световният наставник“ Уилсън.
Хайденхайм, 29 април, 1918 г.

Предзнаменованията на времето
Изток, Запад, Средна Европа. Произход на думата „Бог“. Земно тяло, земна душа, физическа култура, духовна култура. Църквите. Какво е това, което обикновено се почита като „Бог“? Изтокът и новата духовност. Ленинизмът като горчива ирония. Тагор, задача на Средна Европа между Ориента и англоамериканизма.
Улм, 30 април, 1918 г.

Съпротивата на човека срещу духа
Отношения между живите и мъртвите. Заспиване и събуждане. Мъртвите като съветници на живите. Лойд Джордж, Матиас Ерцбергер. Развитието на Гьоте. Фауст и Вагнер. Мефистофел, Луцифер и Ариман. Психоанализата. Ото Вайнингер. Макс Десоар. Оскар Хертвиг. Гибон. Трайчке. Изпитания на дарованието.
Хамбург, 30 юни, 1918 г.

Какво върши ангелът в нашето астрално тяло?
Действието на йерархиите в човека. Цели на бъдещото човечество. Братство, свобода на религиите, прозиране в духовната природа на света. Луциферическите и ариманическите противодействия: сексуални инстинкти, разболяващи действия на лечебните средства, злоупотреба с техниката.
Цюрих, 9 октомври, 1918 г.

Как да намеря Христос?
Атеизмът като болест, отричането на Христос като нещастие, отричането на духа като идиотизъм. Мистерията на Голгота и науката. Харнак. Ситуацията на човечеството по времето на Мистерията на Голгота. Годината 333. Пораждане на евангелията чрез атавистичното ясновидство. Тертулиан. Годината 666. Юстиниан. Академията в Гондишапур. Мохамед. Съборът в Константинопол през 869 г. Ангелус Силезиус. Йоханес Мюлер. Езикът като жест. Уилсън и Херман Грим.
Цюрих, 16 октомври, 1918 г.

e-book-GA-182

Уникални посетители: 152