ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерЗдраве и болест
(Събр. съч. 348), № 30
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Евгени Мангуров
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978 - 954 - 737 - 985 - 5

Анотация:

Разбира се, много лесно е да се разбере защо човек е заболял, ако си е счупил крака или главата при падане. Тук именно по външен начин е видно каква е причината за болестта. Но при така наречените вътрешни болести често се мисли не за това, откъде те са се появили, а по какъв начин внезапно са се появили. И това е свързано с въпроса, който преди всичко се поставя, с въпроса, как става така, че намирайки се близо до някой болен, можеш да се заразиш от него. Външната наука отговаря на това много лесно, като казва: от болния, който има например грип, се разхвърчат бацили, след това аз вдишвам тези бацили и те предизвикват в мен болестта. Получава се нещо подобно на това, сякаш някой ме е ударил с мотика и от това съм заболял: болният е хвърлил в мен купчина бацили, бомбардирал ме е с тях, и от това се разболявам. Обаче тези неща съвсем не са така прости, работата тук стои по друг начин.

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, 19 октомври 1922 г.
За положението в света. Причини за заболяванията
За съвременното положение в света; хаосът в голямата политика. Последната реч на Уилям Уиндъмс преди да го порази инсулт. Лекарят Лудвиг Шлайх и човекът, поразен от трудно диагностируем инсулт. За заболяванията в детска възраст, за детските болести.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 24 октомври 1922 г.
Заболявания в течение на различните възрастови периоди от живота
Особеният характер на детските болести; сепсис при новородените, жълтеница, диспепсия, кандидоза, така наречените детски гърчове, спазми, полиомиелит, скарлатина. Духовните болести винаги се проявяват като соматични (телесни) заболявания. Първоизточник и значение на духовните сили, които в детския организъм изхождат от главата. За заболяванията, възникващи поради това, че при работа на духовно-душевните сили, осъществяващата се по направление от главата, възникват соматични нарушения; за заболяванията, възникващи вследствие на прекомерна слабост на тялото.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 29 ноември 1922 г.
За образуването на човешките органи на слуха. Орел, Лъв, Бик, Човек
За строежа на ухото; лабиринт, чукче, наковалня, стреме (слухова костица), евстахиева тръба и три полукръгли каналчета. В ухото ние сякаш носим малко човече. Орел, Лъв и Бик като представители на трите съставляващи части на човешката природа и Човекът, обединяващ тези три члена. Символите на четиримата евангелисти.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 2 декември 1922 г.
За щитовидната жлеза и за хормоните. Експериментите на Щайнах. Курс за духовно и материално подмладяване
Щитовидната жлеза и значението ѝ за общия организъм на човека. Действие на хормоните на щитовидната жлеза. Жизненият процес в човека се състои в това, че човек вътрешно постоянно отравя себе си, докато дейността на жлезите с вътрешна секреция способства в него за отделяне на отровата. Теорията на Щайнах за жлезите с вътрешна секреция. Възгледите на Мечников за остаряването. Сенчестата страна на курса за подмладяване. Вътрешната пронизаност с духовна дейност като източник за подмладяване.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 декември 1922 г.
Очи. Цвят на косите
Подробно описание на строежа на окото. Окото всъщност е малък свят. Късогледство и далекогледство. Защо имаме две очи. Езикът на очите. Ирисовата обвивка и цветът на очите. Измиране на блондините. Телесни и душевни сили.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 16 декември 1922 г.
Нос, обоняние и вкус
Обонятелното сетиво при дивите народи. Обоняние при кучетата. Защо слонът е най-разумен сред животните? Носни половини, носна преграда, слизеста обвивка и решетъчна кост. Решетъчната кост и обонятелният нерв. Хора, вътрешните органи на които са изместени от обичайните места. Професор Бенедикт и изследванията му на черепи на престъпници. Убийците и престъпниците имат скъсени части на тилната кост. Помирисваме само това, което се е изпарило. За махането с опашка при кучето. За трансформация на силата на махането при човека. Смисълът на съчувствието и разбирането при човека. Куче, хванало следа. Разумността, способността за различаване при човека се получава поради това, че той е преодолял обонятелното сетиво. Сравнение между обоняние и вкус. Строежът на човека зависи от нервите.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 20 декември 1922 г.
Духовнонаучни основи на учението за органите на сетивно възприятие
За разпространеното по цялото тяло на човека осезателно сетиво, за вкусовото усещане, за обонянието, за сетивото за топлина. Състав на кожата; за различните слоеве на кожата. Така нареченият пикнически (от гръцки pyknos – плътен, здрав – бел. пр.) строеж на тялото. Кожните нерви са трансформирани вкусови нерви. Не можем да усетим вкуса на това, което първо не е преобразувано във вода. Осъзнаване на вкусовото начало. Миграцията на пресноводните риби. За полета на птиците. Всички мисли са всъщност трансформирани миризми. Воден човек, въздушен човек и топлинен човек. Водният човек усеща вкуса, газообразният човек усеща миризмата. Само благодарение на това, че ние също сме част от мировата топлина, при това по-топла от нашето обкръжение, ние чувстваме своята обособеност от света. Човек възприема топлината като цяло, това означава, че няма специфични органи за възприемане на топлината.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23 декември 1922 г.
За живота на душата в процеса на дишане
Човек живее благодарение на своя дихателен процес. Нашият живот се поддържа от това, че ние вдишваме кислород и издишаме въглена киселина. Кислород, въглерод и въглероден двуокис. Бактериите трябва да бъдат защитени от Земята; те живеят преди всичко благодарение на влиянията на Луната. Благодарение на оплождането човешката яйцеклетка се защитава от унищожениетото, предизвикано от силите на Земята. Нашият душевен живот се извършва във въздуха; така ние се защитаваме от силите на Земята. Душевният живот идва без посредничеството на Земята. Опитът на Плато. За подаграта. Човек е здрав именно защото той постоянно е защитен от земното влияние. Всяко лечение на болест се основава на това, да се отдели човек от земното влияние.

ДЕВЕТАЛЕКЦИЯ, 27 декември 1922 г.
От какво се разболяваме? Грип, сенна хрема, душевни болести
Поява на вътрешните болести. Постоянното унищожение на хранителните вещества от астралното тяло. Астралното тяло разпределя хранителните вещества по отделните органи. В какво се състои слушането. За заразяването с инфекциозни заболявания. За сенната хрема и за средствата, действащи срещу нея. В какво е причината за така наречените соматични заболявания, обусловени вътрешно, и в какво е причината за така наречените психични заболявания. Самият дух не се разболява. Предразположение към физически болести и предразположение към така наречените психически болести. Dementia praecox или така нареченото юношеско слабоумие.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 30 декември 1922 г.
Треска, колапс. Бременност
Повишената температура на тялото и колапсът като два противоположни симптома, появяващи се предимно в хода на болестта. За отровата на бляна (попадийка, буника – бел. пр.), Hyoscyamum L. Съпринадлежност на долната част на тялото и предния мозък, сърцето и средния мозък, дишането и крайната тилна част на мозъка. Бременност; изключително усилване на дейността на долната част на тялото. Настъпване на бременността. Хидроцефали и деца с така наречения удължен череп (оксицефалия – бел. пр.). На душевно ниво предният мозък е свързан с волята, средният – с чувството, а задният мозък – с мисленето. За прегледа на бременността. За преекзистенцията, предземното съществуване на човека.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 януари 1923 г.
Мозък и мислене
Слово към работниците след пожара на зданието на Гьотеанума. За враждебността. Доказателство за безсмислеността на предположението, че самият мозък мисли; мъдрите действия на бръмбарите-гробари и осите-ездачи. Осите са създали хартията доста по-рано от човека. Разумът е разпространен навсякъде. Посредством главния мозък човек може да използва този разум, който се намира във всички неща, обаче самият човек не създава разум. Духовно-душевното начало използва мозъка, за да акумулира разум. Експериментите на госпожа Колиско с далака като своеобразен регулатор на ритъма на храненето. Изказванията по темата на един мюнхенски професор.

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 8 януари 1923 г.
Действието на алкохола в човека
Въздействие на алкохола върху душевната структура като цяло. Поява на махмурлук. За така нареченият Delirium tremens. Макар алкохолът да нахлува предимно в кръвта, последната въпреки това е достатъчно силно защитена от такова нахлуване. Червените кръвни телца са по-важни за жената, докато белите кръвни телца са по-важни за мъжа. Женските менопаузи и мъжкото семе. Ако жената пие, се разрушават вътрешните органи на детето вследствие на тежестта; ако мъжът пие, се разрушава нервната система на детето. Вредата от въздействието на фосфора, когато постъпва в тялото отвън. При хронична употреба на спиртни напитки алкохолът действа сам по себе си като алкохол; прекалено много се консервира от него. При така наречения хроничен алкохолизъм костният мозък с времето отслабва и кръвта малко по малко се разрушава. Забраната за употреба на спиртни напитки и разпространението вследствие на това на кокаин.

ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 10 януари 1923 г.
Силата на разсъдъка като резултат от въздействието на Слънцето. За постройките на бобрите и осите
Канадският бобър е флегматично същество. Уединените летни жилища и зимното жилище на бобрите. Как бобърът строи своята зимна къщичка. Как се осъществява нормалното мислене. За изкусно построените гнезда на осите. За размножението на осите и зависимостта му от годишния кръгооборот. Това, което става на Земята, създава половите сили; това, което идва от космоса, създава разум и убива половите сили. Строителството на гнездата на осите и селищата на бобрите пряко зависи от Слънцето. Човек всъщност е слънчево същество, той само е изоставен на Земята. В природата има сили, които, действайки от една страна, са благотворни; действайки от друга, са като отрова.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 януари 1923 г.
Действие на никотина. Храната на растенията и хранителните средства на животните. Употреба на абсент, настойка от пелин. Раждането на близнаци
Благодарение на никотина се предизвиква по-силна дейност на сърцето. Вследствие на отравянето с никотин всичко вътре в човека бавно загива, сърцето е подложено на пристъпи на страх. Лечение на отслабено кръвообращение с помощта на пушене. За растителната и животинска храна. Войнствените народи употребяват месна храна. Благотворното действие на вегетарианството. Диабет: соматичните нарушения при човека възникват вследствие на прекомерното производство на захар. Предписанието на Мойсей за храненето. Последствия от употребата на абсент. Как се появяват близнаци.

ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 20 януари 1923 г.
Дифтерит и грип. Кривогледство
Най-важните симптоми при дифтерит. Балнеологично лечение на дифтерит; необходимост от възбуждане на нормалното функциониране на кожата. За прекалено твърдата и прекалено меката кожа. Грипът всъщност е мозъчно заболяване. Правилната грижа за болния има голямо значение. Розмаринови вани при дифтерит. Оперативно лечение на кривогледство и заболявания на мозъка.

ШЕСТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 27 януари 1923 г.
Връзка между дишане и кръвообращение. Жълтеница, шарка, бяс
Как се отнася дишането към кръвообращението; движението на кръвта при човека става доста по-бързо, отколкото дишането. Функцията на черния дроб като противоположност на дейността на кожата и белите дробове. Прекомерната дейност на черния дроб; жълтеницата като прекалено слаба дейност на черния дроб. Шарка. За бяса и ваксините за бяс. Каквото и да мислим, човек трябва постоянно да има в себе си отрова; на нервната система е необходим умъртвяващият въглероден двуокис. Дишането днес и древното дишане на азот. Голямата Платонова година.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 3 февруари 1923 г.
Действие на абсента. Заболявания на кръвта. Умиращата култура на Изтока и възходът на европейската култура. За пчелите
Човек като течно същество и като въздушно същество. За така нареченото отравяне с олово, заболявания на кръвта и профилактиката им. Социална медицина. В течността проявява активност етерното, в газообразното – само душевното. Още за действието на абсента. Наименованието на дните на седмицата. Отмиращата източна култура; жителите на Азия постепенно натрупали огромни познания, но те вече не знаят какво да правят с тях. Ледниковият период преди четири-пет хиляди години. За раковините-фораминефери. За падането на Римската Империя и първоначалното разпространение на християнството. Тайната на пчелния кошер.

ОСЕМНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 10 февруари 1923 г.
Лечебното въздействие на металите и връзката им с планетите
Меркуротерапия при сифилистични заболявания. За това, как в древността хората постепенно са съпоставяли въздействието върху човека на планетите с въздействието на металите. Причини за възникване на сифилистичните заболявания. За трудовете на Василий Валентин. Църквата е преследвала науката, която е правела изследвания, излизащи извън пределите на Земята; примерът на патер Магер. Метали от растенията. Лечебните инстинкти на животното. Цветовете като лечебно средство за долната част на тялото; корените като лекарствено средство за всичко, свързано с главата. Зимните и летни сили на Земята и света на планетите. Кремъчната киселина и силите на човешката глава.

Чети книгата

Уникални посетители: 283