ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Йохан Валентин Андре, Рудолф ЩайнерХимичната сватба на християн розенкройц
№24
Автор:
Йохан Валентин Андре, Рудолф Щайнер
Преводач:
Нели Спиридонова-Хорински
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978-954-737-950-3

Анотация:

За този, който познава същността на изживяванията на човешката душа, когато ѝ се отворят входните порти към духовния свят, е достатъчно да прочете само няколко страници от «Химичната сватба на Християн Розенкройц, година 1459», за да разбере, че описанието в книгата се отнася до действителни духовни опитности. Описаните събития биха могли да се проследят в известна степен душевно, като се изследва какво може да се каже за тях, когато се вникне в духовната действителност. Без да се обръща внимание на всичко написано досега относно тази книга, нека да застанем на гореописаната гледна точка. Нека от самата книга да извлечем това, което тя иска да разкаже. Едва тогава може да се отговори на въпросите, които много читатели поставят, преди да бъде изградена една основа като предпоставка за тяхното разглеждане.

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Химичната сватба на Християн Розенкройц
от Йохан Валентин Андре

2. Химичната сватба на Християн Розенкройц
Статия от д-р Рудолф Щайнер

Чети книгата

Уникални посетители: 169