ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
Ана Боянова
2006Да бъдеш Каин
* * *

Пустинята е скуката на Бога.
Великото безводие на душата му.
И подозирам –
неговата слабост
пред песъчинките
да бъде всемогъщ…

…Пресявам бавно цялата пустиня.
Намирам камъка,
от който е дошла.

* * *

Петите ми –
не искаха да срещат тръните
и се научих да летя.
Но толкова далече
бях от птиците…
Защото не с любов –
със страх нахраних
своите криле…

* * *

От залеза – нататък
е храмът на мълчанието.
От залеза – нататък
нощуват всички думи.
А тука, под завивките
са будните ни крайници.
Безкрайни сме единствено
от залеза нататък.

* * *

Подреждам себе си.
Душата си подреждам.
От купола на мисълта започвам,
през дългите ресници на тъгата.
Минавам над страха,
грижливо скътан
и го покривам с пепел и безвремие.
На завистта заключвам нишата –
да се срамува, да не диша!
Намествам тихо
бъдещите грешки
и още по-негласно си прощавам…
От младостта оставям нещо
като крило на пеперуда –
то пърха, и звъни, и пее!
Подреждам се…
А любовта къде е?…

* * *

Няма да ти пратя писмо по гълъб,
защото още не зная
небесната азбука.

Няма да ти пратя писмо по гълъб,
защото птиците вече
не вярват в синевата.

Няма да ти пратя писмо по гълъб,
защото утре животът
ще се свие от самота.

* * *

Мястото ни за среща
е толкова малко,
колкото две чапли
да застанат
по на един крак.

Времето ни за среща
е толкова кратко,
колкото двете чапли
да се погледнат.

Смисълът на срещата ни
е толкова голям,
колкото
съществуването на чаплите.

* * *

Бъди последната моя любима!
Не защото ще умра утре,
не защото съм немощен,
не защото имам пресита от любов,
не защото са свършили жените по земята,
а защото с теб
искам да затворя света на сетивата
и да отворя вратата на вечността.

Бъди последната моя любима!

Уникални посетители: 57