ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
Ана Боянова
2000Молитвеник
Молитва за разбирането

Когато ми говориш
избери езика на птиците.
Не защото зная да летя,
а защото падах веднъж
от високо.

Молитва към свети Георги

Не убивай в себе си змея.
Победоносец да си не е нужно.
Най-голяма победа е
змея жив
на синджир да го водиш.

Молитва за щедрост

Не ми давай хляб –
дай ми семе.
Не ми давай огън –
дай ми кремък.
Не ми давай риза –
дай ми ближен.

Молитва за доброта

Помогни ми
да съм добра като небето,
което е винаги над нас
без да ни притиска.

Молитва за сина ми

Както си направил
семето по-силно от студа
и плода по-вкусен
от обещанието на семето,
така се погрижи за моя плод
да падне по-далече
от дървото.

Молитва за смирение

Когато ни нареждаш по големина,
подсети ме да събуя, Господи,
обувките с високи токчета!

Молитва за паметта

Помогни ми, Господи,
когато подписвам
живота си от свое име,
да не забравям,
че авторът си Ти.

Молитва за Сатаната

Събуждай го при изгрев –
за да свиква със светлото.
Милвай го по рогата –
да ранява по-леко.
Накарай го да се влюби
и това ще е краят му…

Молитва за смъртта

Прати ми смърт
с лице на минзухар –
докато се навеждам
да го откъсна с умиление,
вече той да е откъснал мене…

Уникални посетители: 66