ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерМистерийни центрове
(Събр. съч. 232), № 15
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Евгени Мангуров
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978-954-737-915-2

Анотация:

Древните хора са знаели: тайните на звездните светове познават само Боговете, или, както по-късно са ги наричали, космическите Интелигенции. Тези космически Интелигенции знаят тайните на звездните светове и само те могат да ги съобщят на човека. Затова трябва да се премине път на познание, водещ човека до способността да разбира космическите Интелигенции. Истинската, правдива астрология се основава на възможността да се разбират космическите Интелигенции. Истинската алхимия се основава не на такова изследване, каквото прави днешният химик, експериментирайки и размишлявайки, а на това, че могат да се възприемат в природните процеси природните духове… Астрологията на древните времена не е била мъдруване и изследване чрез наблюдение, а общуване с космическите Интелигенции. Алхимията в древните времена не е била изследване чрез наблюдение, не просто размишляване, а общуване с природните духове. Всички тези истински изследователи… са били усилени фаустовски натури в късното Средновековие, защото са чувствали дълбоко: Когато ние експериментираме, с нас говорят духовете на природата, духовете на Земята, духовете на Водата, духовете на Огъня, духовете на Въздуха. Ние ги чуваме в тяхното бълбукане, шумолене, в тяхното особено течение, бръмчащи в началото звуци, които после преминават в хармония и мелодия, за да се приберат обратно в себе си. Така че мелодии звучат, когато имат място явления от природата. Виждаме реторта и задълбочил се в процеса, случващ се в нея, благочестив човек.

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, 23 ноември 1923 г.
За душевния живот на човека и усещането на духовните основи на света. Изживяване на мисленето. Изживяване на спомените. Изживяване на жеста.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 24 ноември 1923 г.
Съзиданието на душевното във физическия човек. Влияние на луциферическите и ариманическите същества в човека и в природата. Наследственост и адаптиране към външната среда.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 25 ноември 1923 г.
Врастване във вътрешния живот на природата чрез представите и волята. Животът на спомените, битието на жеста и физиономията. Преживяване на деня и годината. Лятна воля и зимна воля.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 30 ноември 1923 г.
Връзката на човека със Земята. Кристалната покривка на Земята. Езикът на металите. Влиянието на металите върху човека. Връзката между отразените сили на металите и кармическата връзка между последователните животи.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 1 декември 1923 г.
Минералното и растително-животинско творение. Състав на предишната земна атмосфера. Образуване на първите скални породи. Растенията като небесен дар. Животните като земни форми. Космическата памет на металите. Отделянето на растенията и животните от човека като необходимост за формиране на воля.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 2 декември 1923 г.
Ефеските мистерии на Артемида.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 7 декември 1923 г.
Местата на хибернийските мистерии.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 8 декември 1923 г.
Същност на хибернийските мистерии.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 9 декември 1923 г.
Великите хибернийски мистерии.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 декември 1923 г.
Хтоническите и Елевзинските мистерии. Преход от Платон към Аристотел.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 15 декември 1923 г.
Тайната на растителните същности, металите и хората.

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 21 декември 1923 г.
Мистериите на самотракийските кабири.

ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 22 декември 1923 г.
Преход от духа на древните мистерии към същността на мистериите на средновековието.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 23 декември 1923 г.
Човешкият душевен стремеж в епохата на средновековието. Същност на розенкройцерските мистерии.

Чети книгата

Уникални посетители: 179