ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерЧетири мистерийни драми
(Събр. съч. 14), № 14
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Христо Маринов
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978-954-737-910-7

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ПОРТАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО
Розенкройцерска мистерия

2. ИЗПИТАНИЕТО НА ДУШАТА
Сценични картини от живота като епилог на „Портата на посвещението“

3. ПАЗАЧЪТ НА ПРАГА
Душевни процеси в сценични картини

4. ПРОБУЖДАНЕТО НА ДУШИТЕ
Душевни и духовни процеси в сценични картини

Чети книгата

Уникални посетители: 139